Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Schema's

Puzzel 2Aan het opleidingsmateriaal over de uitvoering van de Wmo 2015 waren al een aantal schema’s toegevoegd en nader uitgewerkt. En er worden nieuwe schema’s ontwikkeld. Tijdens de opleiding wordt uitgebreid ingegaan op de juridische aspecten van het betreffende onderwerp, mede gebaseerd op casuïstiek en jurisprudentie (voor zover beschikbaar). Alle schema’s zijn of worden opgenomen in een blog update als onderdeel van de serie ‘schema’.

Weigeren maatwerkvoorziening
Dit schema gaat over de afbakening tussen de Wmo 2015 en de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat leidt bij menigeen tot hoofdbrekens, ook bij mij! De Wlz lijkt de enige wet die is uitgezonderd van het complementariteitsbeginsel omdat art. 2.3.5 lid 6 Wmo 2015 het college de bevoegdheid biedt om een maatwerkvoorziening te weigeren. Daarop zijn echter wel een aantal uitzonderingen. Van Rijn heeft de Kamer per brief laten weten dat gemeenten ook in 2016 nog huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen verlenen aan thuiswonende verzekerden met een Wlz-indicatie. Het gaat om een bestuurlijke afspraak die nog zijn beslag moeten krijgen in de wet- en regelgeving. Deze ontwikkelingen volg ik op de voet.

Schema en korte toelichting
Binnenkort kun je nog een toelichting bij dit schema beluisteren.
Heb je vragen of opmerkingen over het schema? Laat het dan weten. Reacties worden zeer op prijs gesteld.

Per 1 januari 2015 is een nieuw schema van toepassing.

0 Schema Afwijzen MWV versus Wlz

Meer weten over de uitvoering van de Wmo 2015?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

5 Replies to “Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz”

  1. Pingback: Schema melding en onderzoek | Uitvoering Wmo 2015

  2. Pingback: Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw | Uitvoering Wmo 2015

  3. Ik blijf het toch lastig vinden…….Stel iemand heeft een Wlz-indicatie en een VPT. Wie is er dan verantwoordelijk voor de tillift of de plafondlift??

    • Beste Jan-Willem
      Volgens het huidige artikel 8.6a Wmo 2015 (en de door de staatssecretaris aangekondigde verlenging in 2016) mag het college de in dat artikel genoemde maatwerkvoorzieningen niet weigeren. Deze weigeringsgrond heeft dus betrekking op zowel het VPT als het MPT. In de overeenkomst van het VPT zou het kunnen zijn dat daarin is opgenomen dat de hulpmiddelen onderdeel uitmaken van het VPT, maar dat acht ik niet opportuun.

  4. Pingback: Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz (2016) – Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*