Rechtbank Noord Nederland: hoe om te gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning

De meervoudige kamer van de rechtbank Noord Nederland doet een mooie uitspraak waarin helder uiteen wordt gezet hoe het college om moet gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning (RBNNE:2015:4593). Waar Lees verder →