Rechtbank Noord Nederland: hoe om te gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning

De meervoudige kamer van de rechtbank Noord Nederland doet een mooie uitspraak waarin helder uiteen wordt gezet hoe het college om moet gaan met een verzoek om maatschappelijke ondersteuning (RBNNE:2015:4593). Waar Lees verder →

Rechtbank Amsterdam: spoedeisend geval is niet uit te sluiten maar geen dwangsom verbeurd

De Rechtbank Amsterdam gaat in RBAMS:2015:2497 in op de Memorie van Toelichting bij artikel 2.3.3 Wmo 2015: de spoedeisende situatie. Het gaat in deze zaak om de vraag hoe degene Lees verder →