Mogen we even voorstellen: opleidingsagenda voorjaar 2019

Het einde van het jaar nadert en dat vraagt om de plannen voor 2019.

Onze opleidingsagenda voor het voorjaar is bekend.

 

De volgende drie nieuwe opleidingen zijn in ons aanbod opgenomen.

NIEUW Training Wmo van melding naar verslag
Gepland op 11 maart 2019 in Eindhoven.
Een goed verslag zal leiden tot een juist besluit op de aanvraag! Daarom is deze training een must voor medewerkers van het wijkteam of consulenten die met cliënten het gesprek voeren na de melding. De rechtspraak stelt strenge eisen aan de manier waarop het onderzoek wordt gedaan inclusief de verplichte verslaglegging over de uitkomsten. De training is een combinatie van theorie & praktijk. Met de inhoud van de training en voorbeelden in het materiaal kun je na de training direct aan de slag!

NIEUW Actualiteitendag Wmo & Jeugd
Voor uitvoerders van de Wmo 2015 en de Jeugdwet maar zeker ook degene die cliënten, jeugdigen of hun ouders ondersteunen in de juridische procedure is actuele kennis noodzakelijk. Die gaat over de stand van het recht maar ook overige actualiteiten en wijzigingen in wet- en regelgeving.

NIEUW Training Participatiewet: eisen aan de bewijzen
Gepland op 8 april 2019 in Utrecht
Deze training wordt verzorgd in samenwerking met een senior gerechtsauditeur van de CRvB en is specifiek bestemd voor ervaren medewerkers. Geschillen over de uitvoering van de Participatiewet zijn talrijk. Uit de rechtspraak blijkt dat besluiten van gemeenten niet altijd stand houden omdat er geen feitelijke en/of (toereikende) juridische grondslag voor is. Dat speelt met name bij belastende besluiten. Maar er zijn ook aanvraag-perikelen die tot interessante geschillen leiden. Tijdens de training komen de eisen die gelden voor de bewijzen van verschillende besluiten aan bod. Dit aan de hand van thema’s. Alles na te lezen in een zeer omvangrijke jurisprudentiebundel!

Ook ons bestaande aanbod is opnieuw ingepland.

Studiedag Wmo van melding tot maatwerk
Gepand op 18 maart 2019 in Utrecht
Voor het juridische naadje van de kous! De studiedag wordt verzorgd in samenwerking met een senior inhoudelijk bestuursrechter. De Wmo 2015 is (bijna) vier jaar van kracht en heeft al veel jurisprudentie voortgebracht. De Centrale Raad van Beroep heeft al een flink een aantal richtinggevende uitspraken gedaan. Maar er zijn zeker nog vragen over de uitvoering van de Wmo 2015 die nog niet zijn beantwoord.

Studiemiddag Algemeen gebruikelijk
Gepland op 5 maart 2019 in Utrecht
Algemeen gebruikelijke voorzieningen bestaan niet, wel algemeen gebruikelijke zaken of diensten. Denk bijvoorbeeld aan een elektrische fiets en de boodschappendienst van de supermarkt. Tijdens de studiemiddag worden de beoordelingskaders behandeld. Die lijken voor de elektrische fiets en de boodschappendienst niet hetzelfde. Speelt de hoogte van het inkomen nu wel of geen rol bij de beoordeling? Hoe zit het met de renovatie van een nog functionerende maar niet meer geschikte badkamer of keuken. Art. 2.3.5 van de Wmo 2015 wordt met ingang van (waarschijnlijk) 1 januari 2020 uitgebreid met deze grondslag. De wetsbehandeling start in 2019.

Masterclass bijzondere bijstand, individuele toeslagen en minimabeleid
Gepland op 18 april 2019 in Utrecht
Dé Masterclass op het gebied van aanvullende inkomensondersteuning met specifieke aandacht voor de uitvoering van bijzondere bijstand. Deelnemers krijgen een zeer uitgebreide reader of tijdelijke toegang (zonder extra kosten) tot het digitale Handboek Uitvoering bijzondere bijstand!

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*