Waarom je deze Studiedag op 12 juni niet mag missen

Op 12 juni staat de Studiedag Wmo van melding naar maatwerk gepland.

Deze Studiedag mag je niet missen. Waarom? Met een investering van een dag wordt je door twee docenten helemaal bijgepraat over de laatste juridische actualiteiten en hoe met openstaande vraagstukken kan worden omgegaan.  Kortom: je leert nog beter juridisch te puzzelen met maatwerk als eindresultaat en je kunt je collega vakgenoten hierover informeren!.

Tijdens de Studiedag is nadrukkelijk ook aandacht voor het gemeentelijk beleid. In dat kader staan we ook even stil bij de recent door Stimulansz geïntroduceerde Omgekeerde verordening sociaal domein.

Uit de jurisprudentie weten we wat niet door de beugel kan of in ieder geval onvoldoende juridische grondslag biedt. Interessant om te weten is hoe het (eventueel) wel tot juiste besluiten kan leiden. Een kort overzicht van uitspraken en bijbehorende vragen die tijdens de Studiedag aan bod komen.

Stappenplan: onderzoek en verslag
In CRVB:2018:819 legt de Raad uit hoe het onderzoek ná de melding moet worden gedaan: het stappenplan. Wat betekent deze uitspraak concreet voor jouw dagelijkse praktijk?
In CRVB:2018:1113 oordeelt de Raad dat de wet zich niet verzet tegen het uitvoeren van de gehele voorbereiding op het nemen van besluiten. Dat is goed nieuws. Maar de uitspraak heeft zeker gevolgen voor de werkwijze voordat het besluit daadwerkelijk genomen mag worden. Het college heeft een controleplicht. Hoe controleer je de voorbereiding van een derde dan precies?
Ook oordeelt de Raad dat als er geen verslag van het onderzoek is opgesteld; het onderzoek heeft dan niet plaatsgevonden. Terug naar start dus. Hoe moet zo’n verslag er dan uitzien?

Algemene voorziening
De rechtbank Limburg doet twee uitspraken die verstrekkende gevolgen hebben voor de gemeente in kwestie (RBLIM:2018:4613 en RBLIM:2018:4599). De beoogde algemene voorziening moet als maatwerkvoorziening worden gekwalificeerd en daarom staat het recht op pgb weer op kaart. Is het überhaupt mogelijk om algemene voorzieningen te treffen?

Indicatiestelling
In RBOVE:2018:1559 oordeelt de rechtbank dat eiseres niet weet waar zij recht op heeft omdat het bestreden besluit onvoldoende concreet is (begeleiding). Onduidelijk is het traject inhoudt en hoe gewaarborgd wordt dat eisers de door benodigde ondersteuning ontvangt. Hoewel de doelen en de ondersteuningsbehoefte nader zijn omschreven, blijkt niet wat er nodig is om deze doelen te bereiken. Hoe ziet de voorbereiding van het besluit er nu precies uit zodat het op een feitelijke en toereikende juridische grondslag berust?

Overige onderwerpen
Er is natuurlijk nog veel meer te puzzelen. Zo ontbreekt gebruikelijke hulp niet. Eventuele misverstanden over mantelzorg worden duidelijk. Ook het beoordelen van de voorwaarden om voor een persoonsgebonden budget in aanmerking te komen staan in de agenda. Voorbeeldbeleidregels hierover zitten in de reader! Nog iets meer weten? Lees de uitgebreide beschrijving van de Studiedag.

Casuïstiek
Voorafgaande aan de Studiedag wordt casuïstiek aangeboden ter voorbereiding. Maar nog liever nodigen de docenten iedereen uit om zelf vragen in te brengen.

Inschrijven?
Overtuigt dat je deze Studiedag echt niet mag missen? Schrijf je dan in.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*