Training: herindicaties: onderzoek & besluit

Puzzel 1Deze Training mag je niet missen!
De grote opdracht staat voor de deur: herindiceren van cliënten wiens extramurale AWBZ afloopt. Het college voert ambtshalve een onderzoek uit en verstrekt daarvan een verslag. In veel gevallen zal direct worden overgedaan tot het opstellen van een ondersteuningsplan waarop de beschikking volgt. De leveringsvorm persoonsgebonden budget loopt van rechtswege af per 1 januari 2016. Dat geldt ook voor degene met een indicatie voor beschermd wonen! De staatssecretaris verzoekt gemeenten om besluitvorming over het herbeoordelen van cliënten (Wmo 2015 en Jeugd) zoveel mogelijk vóór 1 oktober 2015 zijn beslag te geven. Dit om problemen rondom het trekkingsrecht voor te zijn. Onmogelijke opdracht of een uitdaging?

Direct inschrijven op 3, 10 of 28 september.

Vragen en antwoorden
Gestructureerd praktische juridische uitleg over de uitvoering van de herindicaties. Welke kaders van de Wmo 2015 zijn daarbij van belang? Wat hoort wel en niet in het verslag: de do’s en don’ts. Welke lering kunnen we trekken uit AWBZ-jurisprudentie? Welke eisen mag je stellen aan het ondersteuningsplan van de aanbieder? Wanneer zijn aanspraken uit de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg van belang? Hoe beoordeel je het recht op PGB? Welke kwaliteitseisen kan en mag het college stellen aan degene die de ondersteuning levert? Bieden de beleidsregels voldoende geschreven gedragslijn?

Voor wie?
Ben je nauw betrokken bij de voorbereiding op de gesprekken met personen wiens AWBZ-indicatie afloopt? Doe je het onderzoek en stel je het gespreksverslag op? Beslis je op aanvragen? Toets je besluiten? Ondersteun je cliënten tijdens dit proces?

Dan ben je op deze Training aan het juiste adres! Ook juridisch medewerkers en beleidsmedewerkers worden van harte uitgenodigd! Na deze Training heb je antwoord op bovenstaande vragen. Die kun je nalezen in een uniek naslagwerk (inhoudelijke teksten, voorbeelden van het verslag en een aantal voorbeeldbeschikkingen). Elke deelnemer ontvangt ook een wettenboekje Wmo 2015 met toelichting.

Lees de uitgebreide informatie over de Training herindicaties: onderzoek & besluit.

Jubileum 5 jaarWie jarig is trakteert
Ingeborg Lunenburg opleiding + advies bestaat alweer vijf jaar.

Wat is de traktatie? Die is echt fantastisch, lees meer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*