Discussieer mee met vakgenoten: Studiedag maatwerkvoorziening op 5 of 12 februari

Logo ILDe Studiedag maatwerkvoorziening met juridische en menselijke maat legt meer dan een serieuze juridische basis voor de uitvoering van de wet. Wanneer en waar? Op 5 februari in Utrecht en op 12 februari in Capelle aan den IJssel. Deze Studiedag wordt verzorgd in samenwerking met een bestuursrechter. Het materiaal bestaat uit een uniek naslagwerk gebaseerd op de parlementaire behandeling, een wettenboekje Wmo 2015 met toelichting en een wettenboekje Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met toelichting. Voorafgaande aan de Studiedag ontvang je actuele casuïstiek over de conflictgevoeligheden en rechtsvragen die in de Wmo 2015 besloten liggen. Lees de uitgebreide informatie over deze Studiedag.

Wmo 2015; een wet met ambitie
Het decentraal jaar 2015 is begonnen. Er rust een zware taak op de schouders van gemeenten; boeiend en uitdagend. Niet alleen vanwege de omvang van de wettelijke verantwoordelijkheden maar ook omdat alle ogen gericht zijn op de manier hoe dat gebeurd. Daarmee bedoel ik vooral ook wat de feitelijke uitkomst daarvan is voor burgers. Anders en/of minder is in juridische zin zeker mogelijk in de Wmo 2015. Daarover moeten besluiten worden genomen met een op de wet of verordening gebaseerde verbindende grondslag. Dat is op zichzelf genomen niet nieuw. Maar de aanspraken in de Wmo 2015 zijn ten opzichte van de Wmo 2007 wel ingrijpend gewijzigd. Aan welke eisen moeten besluiten voldoen? Hoe werkt het overgangsrecht voor de AWBZ en Wmo 2007 precies?

Kennis van de Wmo 2015
Om dat te kunnen beoordelen is juridische kennis van de Wmo 2015 vereist. Geen sinecure kan ik je zeggen. Deze kennis gaat over de wet zelf maar ook over de toepassing van het gemeentelijk beleid. Voldoet de verordening Wmo 2015 aan de wettelijke eisen? Bevat de verordening verbindende criteria (voorwaarden)? Is op juiste wijze gebruik gemaakt van de delegatiebevoegdheid? Voldoen de beleidsregels aan artikel 1:3 vierde lid Awb? Welke jurisprudentie van de Wmo 2007 is van overeenkomstige toepassing? Er zijn nog meer vragen te bedenken. Zoals gezegd voorafgaande aan de Studiedag ontvang je actuele casuïstiek over de Wmo 2015.

Reikwijdte maatwerkvoorziening
Wat is de reikwijdte van maatwerkvoorzieningen? De onderzoeksplicht na de melding is zeer ruim geformuleerd. Valt een verzoek onder maatschappelijke ondersteuning dan is een keukentafelgesprek en een schriftelijk verslag daarover verzekerd. Maar een aanvraag moet daarna nog wel worden gedaan. Daarop volgt altijd een besluit. Ook dat is niet nieuw. Mag de gemeente maatwerkvoorzieningen begrenzen? Valt huishoudelijke hulp (eenvoudig schoonmaakwerk) onder de Wmo 2015 of niet? Cruciale  juridische vraag is of de beperkingen van de belanghebbende onder de zelfredzaamheid en/of participatie vallen. Dat wordt tijdens de Studiedag zeer uitgebreid behandeld.

Persoonsgebonden budget (PGB)
Het PGB is een vorm waarin de maatwerkvoorziening kan worden verleend. Er gelden wettelijke voorzwaarden. Welke regels mag het gemeentebestuur (gemeenteraad of college) stellen?

Aangewezen op een maatwerkvoorziening?
Kan de aanvraag onder maatschappelijke ondersteuning worden geschaard moet vervolgens worden beoordeeld of iemand is aangewezen op een maatwerkvoorziening. Het sociale netwerk, mantelzorg, gebruikelijke hulp en de “vrij toegankelijke” algemene voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol. De beoordelingsstructuur wordt tijdens de Studiedag zeer uitgebreid behandeld. Ook de aanspraken uit en dus de afbakening met andere wetten komen daarbij aan bod.

Passende bijdrage
De wet bepaalt dat de maatwerkvoorziening compenserend moet zijn voor de beperkingen in de zelfredzaamheid en participatie (zie al weer deze twee kernbegrippen). Beschermd wonen en opvang laat ik hier onbesproken. Een passende bijdrage impliceert een norm. De wet geeft die norm echter niet. Mag een passende bijdrage worden genormeerd in het beleid? En zo ja, hoe dan? Zonder normering of gemotiveerd standpunt zal dat volgens mij leiden tot de kwalificatie van een onzorgvuldige voorbereiding van het besluit.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*