Studiedag De Verordening geordend en Bijeenkomst Analyse Wmo 2015

TK stoelenDe Tweede Kamer heeft op 24 april ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015 welke op 1 januari 2015 in werking zal treden. Uitgaande dat ook de Eerste Kamer instemt met het voorstel hebben gemeenten nog zeven maanden (1 november) de tijd om onder meer het beleidsplan en de verordening vast te stellen en een functionerend stelsel van onderzoek naar de noodzaak van maatwerkvoorzieningen in te richten.

Vraagt de Wmo 2015 on dejuridisering?
De regering beoogt met de Wmo 2015 juridische procedures te verminderen. Lid Dik-Faber (CU) stelde in het debat dat juridisering de grootste bedreiging voor het welslagen van deze wet is. Dit neemt niet weg dat gemeenten voor de opdracht staan een Verordening op te stellen en zonodig Nadere regels en beleidsregels. Om het onderzoek na de melding te kunnen doen en de (eventueel) daar op volgens aanvraag te kunnen behandelen moet de consulent weten hoe de Wmo 2015 in elkaar zit. Dat geldt overigens ook voor anderen die cliënten ondersteunen.

IL logoScholingsaanbod Wmo 2015 op korte termijn
De volgende scholing staat gepland.

Studiedag De Verordening geordend op 22 mei (Utrecht) of 24 juni (Arnhem)
De Studiedag op 22 mei gaat door! Er zijn nog enkele plaatsen. Direct inschrijven?

Ben je nauw betrokken of verantwoordelijk voor het opstellen van de Verordening maatwerkvoorzieningen? Dan ben je op deze Studiedag aan het juiste adres! Een dag degelijke juridische brainstorm over de vormgeving van het toekomstige beleid.

Bijeenkomst Analyse-wmo-2015 op 20 mei (Utrecht) of 5 juni (Arnhem)
Heb je behoefte aan een praktische uitleg over de ins & outs van de Wmo 2015? Wil je weten wat dit betekent voor jouw werk? Ben je nauw betrokken bij de invoering (voorbereiding) op de Wmo 2015? Wil je een volledig overzicht van de juridische aandachtspunten bij de invoering en uitvoering? Dan ben je op deze Bijeenkomst aan het juiste adres! Direct inschrijven?

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*