Concept wetsvoorstel Wmo 2015 openbaar

Deze blogpost is deel 2 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

logo rijksoverheidHet is heel bijzonder dat een wetsvoorstel openbaar wordt nog voordat de Raad van State daarover een advies heeft gegeven waarna het wordt ingediend bij de Tweede Kamer. Ik heb dat in ieder geval nog niet eerder meegemaakt.

Wet Openbaarheid Bestuur
De Volkskrant wist via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur het concept wetsvoorstel Wmo 2015 te bemachtigen. Op 3 oktober 2013 scheef verslaggever Gijs Herderscheê een zeer interessant artikel. Het concept werd ook naar de Tweede Kamer gestuurd.

Juridische werkelijkheid
Het is zich plezierig om een dergelijk voorstel te lezen om een indruk te krijgen van de plannen van de regering. Net als anderen heb ook ik het concept voor mezelf goed bestudeerd, maar meer dan dat niet. Let wel het definitieve wetsvoorstel zou er best wel eens anders uit kunnen zien. Ik wijs bijvoorbeeld op een zeer kritisch advies van de Raad voor de rechtspraak (zie blog). Overigens is het maar zeer de vraag of de Raad van State ook de versie van 16 augustus 2013 heeft ontvangen. Ook is het nog geen gelopen race waar de persoonlijke verzorging naar toe gaat: gemeenten of zorgverzekeraars? Dus hoe het wetsvoorstel in zijn definitieve vorm zal luiden blijft nog even afwachten.

Verantwoordelijkheid gemeenten
Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten een brede verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Om dit te realiseren, wordt de huidige Wmo herijkt. De Tweede Kamer zal later dit jaar een integraal herzien wetsvoorstel ontvangen, aldus Van Rijn.

© Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

One Reply to “Concept wetsvoorstel Wmo 2015 openbaar”

  1. Pingback: Concept Wetsvoorstel Wet Langdurige zorg openbaar | Uitvoering Wmo 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*