Meer weten over de mogelijkheden van de tegemoetkoming meerkosten?

MAATWERK_2Ben jij te verleiden of durf je de uitdaging aan om mee te discussiëren met vakgenoten over minimabeleid, armoedebestrijding en bijzondere bijstand? Wil je meer weten of de tegemoetkoming meerkosten Wmo 2015? Er is nog plaats! Schrijf je in voor deze Masterclass op 26 november in Arnhem (met zeer interessante kortingen). Tijdens de Masterclass komen diverse juridische én politieke vraagstukken aan de orde. Het uitgangspunt is het wettelijk juridisch kader.

vraagtekensTegemoetkoming meerkosten
Wist je dat artikel 2.1.7 Wmo 2015 een prachtig instrument is om maatwerk te bieden? Wees niet bang voor financiele risico’s, een kwestie van de juiste formulering!
Ideaal voor medewerkers van het Sociaal Team die te maken hebben met verschillende wetten met de mogelijkheden én onmogelijkheden die dat met zich meebrengt (maatwerkbudget). De tegemoetkoming in de Wmo 2015 kan een hele mooie passende oplossing bieden.

Puzzel 1Reserveren verplicht?
Voor algemeen voorkomende noodzakelijke kosten van het bestaan moet men reserveren of een lening afsluiten. In een inkomen op bijstandsniveau zit de vooronderstelling besloten dat er reserveringsruimte in zit.
De individuele inkomenstoeslag (voorheen langdurigheidstoeslag) heeft tot doel te zorgen dat bij het langdurig over een laag inkomen beschikken die reserveringsmogelijkheid wat wordt aangevuld.

VerdiepingVeel voorkomende kostensoorten
Tijdens de Masterclass komen veel voorkomende kostensoorten aan bod, ook in de vorm van casuïstiek.

UitgelichtSchulden en armoede
Wat kan of moet de gemeente doen voor mensen met schulden? Heeft de bijzondere bijstand een rol? geldt een uitzondering bij de reserveringscapaciteit of de draagkracht?

Materiaal
Het materiaal bestaat uit een unieke reader met allerlei achtergrondinformatie én uit een schematisch overzicht dat je kunt gebruiken bij het herijken van beleid en het beantwoorden van vragen uit de politiek.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*