Gaat door: Studiedag maatwerkvoorziening met juridische en menselijke maat

Logo ILEen goede voorbereiding is het halve werk. Dat is bij de uitvoering van de Wmo 2015 zeker geen sinecure. Nog een kleine twee maanden te gaan. De meeste gemeenten hebben hun verordening (bijna) vastgesteld en zijn druk doende met het Besluit nadere regels en eventueel de beleidsregels. En het (her)schrijven van beschikkingen; geen onbelangrijk onderwerp! Iedereen geschoold? En dan: de uitvoering. Voorbereid zijn op het hele werk? Schrijf je dan in voor de Studiedag maatwerkvoorziening met juridische en menselijke maat op 17 november in Eindhoven. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Er is een selectie gemaakt van juridische conflictgevoeligheden die aan bod komen. Een paar voorbeelden.

Eenvoudig schoonmaakwerk, wel of geen maatwerkvoorziening?
Een aantal gemeenten zullen in 2015 de ondersteuning bij het schoon houden van het huis (eenvoudig schoonmaakwerk) wegzetten als product in de markt. Dit is een landelijke trend. De vraag is of gemeenten hiermee een risico lopen dat niet wordt voldaan aan de wettelijke opdracht tot het bieden van maatschappelijke ondersteuning.

In tegenstelling tot de Wmo 2007 is in de Wmo 2015 geen begripsbepaling opgenomen van huishoudelijke verzorging. In het conceptwetsvoorstel was wel een begripsbepaling van huishoudelijk hulp opgenomen. Dit conceptwetvoorstel was breed verspreid in Nederland maar nimmer officieel in die vorm openbaar gemaakt. Bij het wetsvoorstel dat op reguliere wijze openbaar werd, bleek deze definitie echter verdwenen. De Wmo 2015 kent in ieder geval wel de verplichting voor het college om iemand in staat te stellen regie te kunnen voeren over het huishouden (gestructureerd huishouden).

Tijdens het plenaire debat in de Tweede Kamer is verder aan de orde geweest dat een schone leefomgeving een basisbehoefte is zonder dat daarmee afgedwongen kan worden dat aanspraak bestaat op een maatwerkvoorziening. Verder kwam aan bod dat mensen kunnen worden doorverwezen naar de particuliere markt.

Wanneer een maatwerkvoorziening? En wat is een passende bijdrage?
Het verstrekken van een maatwerkvoorziening is geclausuleerd tot situaties waarin burgers niet op eigen kracht, met hulp vanuit hun sociale netwerk of door gebruik te maken van algemene voorzieningen in hun participatie en zelfredzaamheid kunnen voorzien. Wanneer kan dat worden gesteld? En wat is nu afdwingbaar en wat niet?

Vereist is in ieder geval dat de maatwerkvoorziening een passende bijdrage oplevert. Dat wordt onder meer bepaald door de mate van zelfredzaamheid en het daarmee (in aanvaardbare mate) kunnen participeren. Deze begrippen zijn volgens mij de belangrijkste kernbegrippen in de Wmo 2015. In de toelichting op de wet staat dat ‘zelfredzaamheid’ twee elementen bevat:

  1. het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen; en
  2. het voeren van een gestructureerd huishouden.

En beschrijven wanneer van iemand gezegd kan worden dat hij of zij zelfredzaam is of participeert op een zodanig niveau dat er voor de gemeente in beginsel geen reden bestaat om daarin bij te springen. Bij participatie gaat het om het deelnemen aan het maatschappelijke verkeer, dit wil zeggen dat iemand, ondanks zijn lichamelijke of geestelijke beperkingen, op gelijke voet met anderen in redelijke mate mensen kan ontmoeten, contacten kan onderhouden, boodschappen kan doen en aan maatschappelijke activiteiten kan deelnemen. Daarvoor is het ook een vereiste dat hij zich kan verplaatsen.

Waar meet je de zelfredzaamheid aan af? En mogen aan de mate waarin iemand kan participeren normen worden gesteld?

In 2014 voorsorteren op de Wmo 2015?
In een eerder blog is te lezen wat wel mag en wat zeker niet.

Andere onderwerpen/vragen die aan bod komen zijn:

  • Mogen we beschikken op basis van een resultaat?
  • Welke grondslagen kunnen wel en welke niet?
  • Wat is maatwerk nu eigenlijk precies?
  • Hoe moet het besluit worden voorbereid?
  • Wanneer kan een pgb geweigerd worden en wanneer niet?
  • En nog veel meer!

Materiaal
Deelnemers ontvangen een uniek naslagwerk en een wettenboekje Wmo met toelichting. Onmisbaar bij de uitvoering van deze boeiende wet.

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*