Bijeenkomst Analyse Wmo 2015 op 5 juni gaat door

weblog homepage 26 septSinds het wetsvoorstel Wmo 2015 openbaar is, bestaat mijn werk voor een groot deel uit het scholen maar ook het verzorgen van advies. Het discussiëren over het wetsvoorstel levert ook mij weer nieuwe inzichten -, maar zeker ook vragen op. Dus voor de derde keer begonnen met lezen, maar nu op de letter en alle onderwerpen geclusterd ter hand genomen. Dat levert mooi cursusmateriaal op. Dat kost veel tijd maar levert dan ook weer inzicht op. En dat deel ik graag met cursisten en deelnemers aan overleggen waarin we de concept verordening Wmo 2015 bespreken.

Bijeenkomst Analyse Wmo 2015 op 5 juni
Schrijf je in
De Bijeenkomst op 5 juni gaat door met boeiende casuïstiek. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Inschrijven kan tot en met 3 juni. Tijdens deze Bijeenkomst gaan we in op de structuur en de inhoud van de wet. Wat verandert er in je dagelijks werk? Wat mag je van burgers verwachten en is dat afdwingbaar? Wat is gebruikelijke hulp? Verdwijnt het huidige voorzieningenniveau? En zo ja, in welke mate. En nog veel meer, lees de beschrijving van de Bijeenkomst.

Melding & onderzoek of beslissen op de aanvraag
Wmo-consulenten komen misschien voor de keuze te staan of de melding en het onderzoek tot het takenpakket gaat behoren of dat de beslissing op de aanvraag de kerntaak wordt of blijft. Wat het verschil is – in juridische zin – komt uitgebreid aan bod tijdens de Bijeenkomst.

Twee kernvragen
Er zijn twee belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Als eerste het oordeel of de burger in aanmerking komt voor een maatwerkwerkvoorziening. En zo ja, welke maatwerkvoorziening levert dan een passende bijdrage op met het oog op de zelfredzaamheid en participatie van de burger. Hoe zou de bestuursrechter de beslissing op de aanvraag toetsen? Misschien geen volle toetsing maar zeker tegen vol aan, hoe ik het nu bezie. Dat vraagt dus om een deugdelijke motivering. Vooral omdat het sluitstuk van de Wmo 2015 ook gericht is op het zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving  kunnen blijven wonen.

Voor de Bijeenkomst is een reader ontwikkeld als naslagwerk, gebaseerd op parlementaire behandeling.

Studiedag Verordening geordend
Op 22 mei vond deze studiedag plaats. Op dit moment leg ik laatste hand aan de nazorg voor de deelnemers: een overzicht van tips voor het opstellen van de Verordening maatwerkvoorzieningen mede gericht op de concept modelverordening van de VNG.

Het belang van de inhoud
Het belang van de technisch en juridische kaders van de nieuwe verordening moet niet worden onderschat. Deze verordening zal dienst gaan doen voor de overgangscliënten met een (materiële) AWBZ-indicatie! De reader is aangevuld.

Opnieuw 24 juni in Arnhem
Schrijf je inDeze Studiedag staat opnieuw gepland op 24 juni in Arnhem. Er zijn nog plaatsen beschikbaar en inschrijven kan tot 20 juni. Gemeenten wordt geadviseerd hun eigen concept-verordening mee te nemen of vooraf vragen in te brengen. Er zijn echt een aantal handige tips te noemen die nog verwerkt kunnen worden in het concept. Ook nadrukkelijk aandacht voor de tegemoetkoming meerkosten van artikel 2.1.7 Wmo 2015 in relatie tot bijzondere bijstand.
Verder een handige reader als naslagwerk!

©Ingeborg Lunenburg opleiding + advies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*