Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw

Deze blogpost is deel 26 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Er is voorstel tot Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aanhangig (TK 2015/16, 34 279). Hieronder staan de voorgestelde wijzigingen op Lees verder →