Wet en regelgeving bij de hand in A5 formaat

Participatiewet, Wmo 2015, Wet langdurige zorg en Jeugdwet Ze zijn er weer! Die handige wettenboekjes (de meeste met artikelsgewijze toelichting) helemaal aangepast aan de wijzigingen die in werking zijn getreden. Lees verder →

Wetsvoorstel tot wijziging Wlz, Jeugdwet, Wmo 2015 en Zvw

Deze blogpost is deel 26 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

Er is voorstel tot Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet aanhangig (TK 2015/16, 34 279). Hieronder staan de voorgestelde wijzigingen op Lees verder →

Schema Afwijzen maatwerkvoorziening in relatie tot Wlz

Deze blogpost is deel 4 van 10 in de serie Schema's

Aan het opleidingsmateriaal over de uitvoering van de Wmo 2015 waren al een aantal schema’s toegevoegd en nader uitgewerkt. En er worden nieuwe schema’s ontwikkeld. Tijdens de opleiding wordt uitgebreid Lees verder →

Wist je dat?

Deze blogpost is deel 3 van 7 in de serie Wist je dat?

staatssecretaris Van Rijn voornemens is waarborgen te creëren dat cliënten met een laag ZZP die hun geïndiceerde AWBZ-zorg in de vorm van een Volledig Pakket Thuis ontvangen deze zorg ook thuis Lees verder →

Aanspraak op Wlz? Wat valt nog onder de verantwoordelijkheid van gemeenten?

Deze blogpost is deel 1 van 4 in de serie Afbakening Wmo 2015 en Wlz

De Wmo 2015 vormt een belangrijk onderdeel van ons nieuwe zorgstelsel dat onder de titel ‘hervorming van de langdurige zorg’ gestalte heeft gekregen. Een enorme operatie en heel veel overgangsrecht! Lees verder →

Algemeen gebruikelijk in de Wmo 2015

In de meeste Wmo-verordeningen is de algemene toegangsbepaling opgenomen dat een (maatwerk)voorziening niet wordt toegekend als deze voor een persoon als de cliënt (aanvrager) algemeen gebruikelijk is of kan zijn Lees verder →

Tweede Kamer stemt in met Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 24 van 34 in de serie Wetsvoorstellen

De Tweede Kamer heeft op 25 september ingestemd met het wetsvoorstel Wet langdurige zorg. Er waren 27 amendementen voor nodig. Daarnaast heeft de Tweede Kamer 10 moties aangenomen. Hieronder het overzicht. Aangenomen Lees verder →