Rechtbank Amsterdam: spoedeisend geval is niet uit te sluiten maar geen dwangsom verbeurd

De Rechtbank Amsterdam gaat in RBAMS:2015:2497 in op de Memorie van Toelichting bij artikel 2.3.3 Wmo 2015: de spoedeisende situatie. Het gaat in deze zaak om de vraag hoe degene Lees verder →