Twee nieuwe indicatiegeschillen Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 4 van 4 in de serie Afbakening Wmo 2015 en Wlz

In een eerdere blog update stond een overzicht van een aantal indicatiegeschillen op grond van de Wet langdurige zorg en het advies van het Zorginstuut aan de staatssecretaris van Vws Lees verder →

Indicatiegeschillen Wet langdurige zorg

Deze blogpost is deel 2 van 4 in de serie Afbakening Wmo 2015 en Wlz

Kennis van de Wet langdurige zorg is noodzakelijk voor de afbakening met de Wmo 2015. Hoewel er in een aantal gevallen een verbod rust op het afwijzen van een maatwerkvoorziening1 Lees verder →

Wist je dat?

Deze blogpost is deel 4 van 7 in de serie Wist je dat?

het gerechtshof in GHAMS:2015:4078 oordeelt dat er tussen zorgverlener en SVB geen arbeidsovereenkomst of vergelijkbare rechtsbetrekking bestaat? De verplichting van de budgethouder tot loonbetaling uit overeenkomst met de zorgverlener is niet Lees verder →